DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ,

25.06.2016 tarihinde yaptığımız kooperatifimizin 23. Olağan Genel Kurul Toplantısından bugüne kadar yaklaşık 7 ay geçti.Bu kısa süre içinde Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği çalışmalar ve kooperatifimizle ilgili önemli gelişmeler Genel Kurulumuzu erken yapmamızı gerektirdi.

Geçen genel kurulumuzda sizlere detaylarını açıkladığımız,1/5000 ölçekli nazım imar planları onaylanmış bulunan Beytepe ve Dodurga’da bulunan taşınmazlarımızın 1/1000 ölçekli uygulama imar planları da onaylanmış bulunuyor. Hatırlayacağınız üzere, son yaptığımız genel kurulda kat karşılığı inşaat sözleşmesinin güncelleme çalışmaları tamamlanamadığı için sizlerin görüşüne sunulamamıştı. Onaylanan ve kesinleşen uygulama imar planları neticesinde ve genel kuruldan sonra yaptığımız çalışmalar sonucunda sözleşme ile ilgili eksik kalan konular netlik kazandı. İmar planlarımız sizlere anlattığımız şekliyle onaylandı ancak yer seçim konusunda önemli değişiklikler oldu. Hızla inşaat safhasına doğru ilerleyebilmemiz ve sizlere söz verdiğimiz için, hem onaylanan uygulama imar planlarımızı hem de güncellediğimiz sözleşmeyi sizlere anlatarak, okuyarak görüşünüze sunmak ve onayınızı almak istedik.

Bildiğiniz üzere, Beytepe’de bulunan arsalarımızın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2016 tarih ve 901 sayılı kararıyla onaylandığını, 07.06.2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilan panosunda askıya çıktığını geçen genel kurulumuzda söylemiştik.

07.07.2016 tarihinde askıdan inen nazım imar planı değişikliğine ciddi itirazlar gelmemiş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2016 tarih, 2437 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşmiştir. Hemen arkasından Çankaya Belediyesi’ne sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planımız, Çankaya Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 858 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Mevzuat gereği tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planımız, belediye meclisinin 10.01.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

Bildiğiniz üzere, Etimesgut İlçesi, Dodurga Köyü, Şehitali Mahallesi’nde bulunan arazilerimizin 1/5000 nazım imar planı onaylanmıştı. Onaylanan planda arazimizin 34,788 m2’si “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” sınırına girdiği için plan dışı kalmıştı. Bizimle beraber komşu bir kooperatif ve özel şahsı ilgilendiren ve plan dışı kalan yaklaşık 120 dönümlük alanın planlama alanına dahil edilerek ek plan yapılacağını geçen genel kurulumuzda söylemiştik. Söz konusu 120 dönümlük “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” mevcut plana dahil edilerek, 850 dönüme çıkan alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları revize edilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sunulmuştur. 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016 tarih ve 2000 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Etimesgut Belediyesi’nde askıda olan planlar, 30.01.2017 tarihinde askıdan inmiştir.

Üyesi bulunduğumuz S.S. BeytepeKonut Yapı KooperatifleriBirliği, 15 Ağustos 2016 tarihinde yapılan genel kurulunda tasfiye edilmiştir. Aidat ödeme yükümlülüğümüz de ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Kooperatif üyelerimizin aylık ödemeleri düzenli olarak takip edilmiş olup, aidatını aksatan üyelerimize gereken uyarılar yapılmıştır. Bununla birlikte aidatlarını zamanında yatırmayan üyelerimize genel kurul kararı gereğince aylık % 2 oranında gecikme zammı uygulanmıştır. Üyelik yükümlülüklerini düzenli bir şekilde yerine getiren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.


Tez Otobüscüler Yönetim Kurulu

 

Tüm Hakları Tez Otobüsçüler Konut Yapı Kooperatifi'ne aittir.
Copyright © 2016 Tez Otobüsçüler Konut Yapı Kooperatifi All Rights Reserved.
Tel. + 90 312-232 43 58 Fax. + 90 312- 230 37 99
E-Posta: bilgi@tezotobusculer.org.tr

Yazılım ve Tasarım
Software & Designed By