Sayın Ortağımız,

Beytepe’de bulunan arsalarımızın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2016 tarih ve 901 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Plan, 07.06.2016 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilan panosunda askıya çıkmıştır. 07.07.2016 tarihinde askıdan inecektir.

25.06.2016 tarihinde yapılan 23. Olağan genel kurulumuzda, yönetim kuruluna kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda yetki verilmiştir.

Bildiğiniz üzere, Etimesgut İlçesi, Dodurga Köyü, Şehitali Mahallesi’nde bulunan arsalarımızın 1/5000 nazım imar planı onaylanmıştı. Parsel komşusu 5 kooperatif ve 1 özel şahıs ile beraber yürüttüğümüz planlama çalışmaları uyum içinde devam etmektedir. 1/1000 ölçekli imar planı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 1033 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Plan önümüzdeki günlerde Etimesgut Belediyesi’nde askıya çıkacaktır.

Etimesgut İlçesi, Dodurga Köyü, Şehitali Mahallesi’nde bulunan arsalarımızın 34,788 m2’si “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” sınırına girdiği için plan dışı kalmıştı. Bizimle beraber komşu bir kooperatif ve özel şahsı ilgilendiren yaklaşık 120 dönümlük alan, yıllardır bu bölgede imar planı çalışmalarını engellemiştir. Planlama sürecini hep tıkamıştır. Hiç bir kooperatif veya özel şahıs eskiden kalmış ve rasyonel olmayan bu kararı kaldıramamıştı. Bu geçen 1 yıllık süre içerisinde, danışman firmanın yaptığı özverili çalışmalar sonucunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yıllardır önümüze koyduğu bu engel nihayet aşılmıştır. Ankara Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarih ve 591 sayılı yazısına istinaden, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.05.2016 tarih ve 846 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 34,788 m2 arsamızın da imar planı önümüzdeki aylarda ek plan yapılarak planlama alanına dahil edilecektir.

Kooperatif üyelerimizin aylık ödemeleri düzenli olarak takip edilmekte olup, aidat 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren aylık 100 TL. olmuştur. Temmuz aidatını 50 TL. olarak yatırmış bulunan ortaklarımızın gecikme zammına uğramaması için eksik miktarı yatırmalarını rica ederiz. Bununla birlikte aidatlarını zamanında yatırmayan üyelerimize genel kurul kararı gereğince aylık % 4 oranında gecikme zammı 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren aylık % 2’ye indirilmiştir. Üyelik yükümlülüklerini düzenli bir şekilde yerine getiren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.


Tez Otobüscüler Yönetim Kurulu

Tüm Hakları Tez Otobüsçüler Konut Yapı Kooperatifi'ne aittir.
Copyright © 2016 Tez Otobüsçüler Konut Yapı Kooperatifi All Rights Reserved.
Tel. + 90 312-232 43 58 Fax. + 90 312- 230 37 99
E-Posta: bilgi@tezotobusculer.org.tr

Yazılım ve Tasarım
Software & Designed By